• Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 25 գ
 • Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 100 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 25 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 50 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 25 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 100 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 50 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 100 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 50 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 100 գ
 • Մեղր չորամրգերով 300 գ
 • Մեղր 300 գ
 • Մեղր ընդեղենով 250 գ
 • Մեղր ընդեղենով 500 գ
 • Մեղր 1կգ
 • Մեղր 500գ
 • Մեղր 100գ
 • Դեղձի չիր
 • Տանձի չիր
 • Սալորաչիր սև
 • Սալորաչիր
 • Ծիրանաչիր
 • Խնձորի չիր

 • Տանձի չիր
 • Սալորաչիր սև
 • Ծիրանաչիր
 • Դեղձի չիր

 • Տանձի չիր
 • Խնձորի չիր
 • Ծիրանաչիր
 • Սալորաչիր սև

 • Տանձի չիր
 • Սալորաչիր սև
 • Ծիրանաչիր
 • Դեղձի չիր
 • Խնձորի չիր

 • Մեղր 100 գրամ
 • Տանձի չիր
 • Սալորաչիր սև
 • Ծիրանաչիր
 • Դեղձի չիր
 • Խնձորի չիր
 • Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 25 գ
 • Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 100 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 25 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 50 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 25 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 100 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 50 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 100 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 50 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 100 գ

 • Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 25 գ
 • Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 100 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 25 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 50 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 25 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 100 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 50 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 100 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 50 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 100 գ

 • Մեղր ընդեղենով
 • Մողր չորամրգերով
 • Մեղր 100 գրամ

 • Տանձի չիր
 • Սալորաչիր
 • Ծիրանաչիր
 • Դեղձի չիր
 • Խնձորի չիր
 • Սալորաչիր սև

 • Ուրց ընդ դաղձ 50 գր-
 • Արևելյան զրույցներ 50 գր
 • Կտոր մը երկինք 50 գր
 • Սերկևիլ C 50 գրամ
 • Աշնան արև 50 գր-
 • Նռան գույն- 50 գր
 • Վայրի հատապտուղներ 50 գր
 • Տանձի չիր 350 գր
 • Դեղձի չիր 300 գր.
 • Ծիրանաչիր 400 գր
 • Սալորաչիր սև 400 գր
 • Մեղր ընդեղենովՄեղր չորամրգերով
 • Մեղր 300 գրամ

 • Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 25 գ
 • Թեյ «Արևելյան զրույցներ» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 50 գ
 • Թեյ «Աշնան արև» 100 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 25 գ
 • Թեյ «Կտոր մը երկինք» 50 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 25 գ
 • Թեյ «Ուրց ընդ դաղձ» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 50 գ
 • Թեյ «Սերկևիլ C» 100 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 50 գ
 • Թեյ «Վայրի հատապտուղներ» 100 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 50 գ
 • Թեյ «Նռան գույն» 100 գ
 • Մեղր չորամրգերով 300 գ
 • Մեղր 300 գ
 • Մեղր ընդեղենով 250 գ
 • Մեղր ընդեղենով 500 գ
 • Մեղր 1կգ
 • Մեղր 500գ
 • Մեղր 100գ
 • Դեղձի չիր
 • Տանձի չիր
 • Սալորաչիր սև
 • Սալորաչիր
 • Ծիրանաչիր
 • Խնձորի չիր